Tysk gramatikk

En klassiker i ny utgave

Håvard Reitens Tysk grammatikk er et praktisk og uunnværlig verktøy for alle som ønsker å bli gode i tysk språk. Både lærere som underviser i tysk på ungdomstrinnet og i den videregående skolen og studenter som tar tysk på universitet- og høyskolenivå, vil ha stor glede av grammatikken som oppslagsbok. Det samme gjelder språkkonsulenter som kommuniserer med tysk næringsliv.

Nye grammatikktermer er introdusert i den nye utgaven, den språklige framstillingen er modernisert, og noen av eksemplene er byttet ut. Bak i boka finner du forklaring av en del grammatiske ord og uttrykk og et ord- og saksregister med sidehenvisninger. Delikat layout i fire farger gjør grammatikken innbydende og lett å orientere seg i.

Håvard Reitens Tysk grammatikk er den grundigste grammatikken av sitt slag utgitt i Norge.

Øvingshefte
Tysk grammatikk øvingshefte er utarbeidet i tilknytning til 4. utgaven av Håvard Reitens Tysk grammatikk. Til hvert av de 16 kapitlene som behandler grammatiske emner, er det i heftet oppgaver og øvinger av ulikt omfang og ulik vanskelighetsgrad. Det er også lagt vekt på å gjøre øvingene så varierte som mulig, med utfyllingsoppgaver, transformasjonsøvinger, oversettelser og oppgaver av mer teoretisk art. Ettersom det i oversettelsesoppgavene ikke er oppgitt tyske ord, vil en norsk-tysk ordbok være et nyttig hjelpemiddel ved siden av grammatikken.

Løsninger til oppgavene finnes bak i heftet. Alternative løsninger til oversettelsene er av plasshensyn bare angitt i begrenset grad.

I førsteutgaven forekommer det trykkfeil på noen sider. Disse er rettet opp i vedlagte pdf-dokument.

Bestillingsinformasjon

Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Del denne siden