Targets-bakgrunnsmønsterTargets tittel bakgrunnTARGETS logo

Ny utgave i tråd med
læreplanjusteringene fra 2013

– med økt fokus på ferdigheter og strategier i språklæring og muntlig og skriftlig kommunikasjon.

TARGETS

– med økt fokus på ferdigheter og strategier i språklæring og muntlig og skriftlig kommunikasjon.

Ny utgave i tråd med læreplanjusteringene fra 2013