Salut - fransk Nivå 1

NYTT FRANSKVERK FOR UNGDOMSTRINNET

Salut introduserer elevene for det franske språket gjennom møter med unge mennesker, folk med ulik bakgrunn, historiske personer og kjente steder fra den fransktalende verden. Målet er å inspirere elevene til å ta i bruk språket fra første time.

Salut er lett å bruke, har tekster som treffer elevene, er overkommelig i omfang, og byr på gode muligheter for differensiering i full klasse.

Komponentstruktur
> Lærebok
> Elev- og lærerressurser
> Brettbok
> Unibok

Lærebok for hvert trinn
Læreboka er en alt-i-ett-bok med tekster, oppgaver og grammatikk.

Felles inngang til de digitale ressursene
Elevressursene byr blant annet på supplerende oppgaver tett knyttet til tekstene i læreboka, lydfiler, ordkort og uttalemodul med opptaksfunksjon. Som lærer har du tilgang til forslag til årsplan, prøver, fasit og nyttige råd og tips.

Digitalbok
Lærebøkene tilbys som brettbøker og unibøker – én for hvert trinn.

Dette er Salut
> God og systematisk progresjon gjennom læringsløpet.
> Inndeling i kjernestoff og fordypningsstoff gjør det lettere å differensiere.
> Tekster og temaer som engasjerer, og gir elevene noe å snakke om.
> Aktiviteter som gjør språklæringen morsom og variert.
> Stor vekt på muntlig produksjon gjennom lytting, uttale og opptaksfunksjon.
> Muntlige og skriftlige modelltekster som veiledning til vurdering.
> Digital lærerressurs som tidsbesparende planleggingsverktøy.

Differensiering
Differensieringsmodellen i Salut har en todelt struktur; kjernestoff og fordypningsstoff. Denne strukturen gjør det lettere å tilpasse stoffet etter behov. Hvert kapittel starter med to motivasjonssider som viser elevene hva de kan fra før.

Oppgavene i læreboka er organisert etter de grunnleggende ferdighetene lytte, lese, skrive og snakke. I tillegg møter elevene på oppgaver som trener ren grammatikk og oppgaver som fokuserer på vokabular. Oppgaver med opptaksfunksjon gir elevene mulighet til å bli vant til å høre sin egen stemme snakke fransk.

Hvert kapittel har egne grammatiske temaer, og hver bok avsluttes med en repetisjon av disse.

Muntlig eksamen
10.-klasseboka får ekstra fokus på muntlig eksamen. Elevene finner tips til hvordan de holder samtalen i gang og en oversikt over sentrale temaer som egner seg godt for muntlig eksamen.

Bok 8 foreligger i mars 2019. Bok 9 og 10 foreligger våren 2020.

Kontakt forlaget for utfyllende informasjon

Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Del denne siden