Ganas spansk

GANAS – BEGYNNEROPPLÆRING I SPANSK NIVÅ I

Ganas er et begynnerkurs i spansk nivå I for den videregående skolen. Med stor vekt på enkelhet, variasjon og systematikk, gjenspeiler det nye spanskverket det kulturelle mangfoldet i den spansktalende verden.

Ganas er lett å bruke, har tekster som treffer elevene, er overkommelig i omfang, og byr på gode muligheter for differensiering i full klasse.

Komponentstruktur
> Lærebok
> Elevnettsted
> Lærernettsted
> Brettbok

Lærebok
Lærebok 1 og 2 er alt-i-ett-bøker med tekster, oppgaver og grammatikk.

Felles inngang til elevnettsted (gratis)
Elevnettstedet inneholder blant annet supplerende oppgaver tett knyttet til tekstene i lærebøkene, lydfiler, filmer, grammatikkvideoer, ordkort og uttalemodul med opptaksfunksjon.

Felles inngang til lærernettsted (abonnement)
Lærernettsted tilbyr lærerens digitalbok med lydfiler, filmer og lyttetekster. Lærernettstedet byr også på forslag til årsplan, prøver, fasit og nyttige råd og tips.

Digitalbok
Lærebøkene tilbys som brettbøker – én for hvert trinn.

Dette er Ganas – kort oppsummert:

  • Tekster og temaer som engasjerer, og gir elevene noe å snakke om
  • Lett å bruke, passe mengde stoff
  • Differensieringsmodell som gjør det mulig med tilpasset undervisning i full klasse
  • Gode grammatikkforklaringer
  • Fokus på muntlige aktiviteter og skriftlig produksjon (bl.a. modelltekster og videoer)
  • Fokus på skriftlig og muntlig eksamen
  • Digital lærerressurs som tidsbesparende planleggingsverktøy

Eksamensfokus
Ganas 2
får et tydelig muntlig og skriftlig eksamensfokus. Temaene vil bli organisert med tanke på at de skal kunne legges opp til muntlig eksamen.

Differensiering
Differensieringsmodellen i Ganas har en todelt struktur; kjernestoff og fordypningsstoff. Denne strukturen gjør det lettere å tilpasse stoffet etter behov. Hvert kapittel starter med to motivasjonssider som viser elevene hva de kan fra før.

Oppgavene i læreboka er organisert etter de grunnleggende ferdighetene lytte, lese, skrive og snakke. I tillegg møter elevene på oppgaver som trener ren grammatikk og oppgaver som fokuserer på vokabular. Oppgaver med opptaksfunksjon gir elevene mulighet til å bli vant til å høre sin egen stemme snakke spansk.

Hvert kapittel har egne grammatiske temaer, og hver bok avsluttes med repetisjon og oppsummering.

Bok 1 foreligger i april 2018. Bok 2 utgis i april 2019.

Kontakt forlaget for mer informasjon

Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Del denne siden