Nye Targets

TARGETS anno 2015 – en bestselger i ny utgave

Den nye utgaven av Targets anno 2015 er et moderne og komplett engelskverk for videregående trinn, studieforberedende utdanningsprogram. Endringene er i tråd med læreplanjusteringene fra 2013 med økt fokus på ferdigheter og strategier i språklæring og muntlig og skriftlig kommunikasjon.

Rikt tekstutvalg

Engelsk som et verdensspråk er vektlagt, der både muntlige og skriftlige ferdigheter er viktig for å beherske engelsk som internasjonalt kommunikasjonsspråk. Gjennom solide fagtekster og et variert utvalg skjønnlitterære tekster settes fokus på levesett og kulturer i den engelskspråklige verden.

Systematikk

Nye Targets legger opp til systematisk arbeid med vokabularbygging, språktrening og grammatisk forståelse. I tillegg får elevene konkrete tips og hjelp til hvordan de kan jobbe med lese- og skrivestrategier i engelsk tilpasset Vg1-nivå.

Komponenter

I tillegg til læreboka består verket av et gratis elevnettsted med supplerende oppgaver og en digital lydbok som kan kjøpes til de elevene som ønsker eller trenger lydstøtte. Lærernettstedet gir tilgang til elevnettstedet, en digital utgave av læreboka med innlagte lydfiler og lærerressursstoff med praktiske undervisningstips.

Læreboka tilbys også som digitalbok (brettbok og unibok).

Bestillingsinformasjon

Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Del denne siden