Targets forfattereTargets forfattere
Julia Kagge
Julia Kagge
Julia Kagge har mer enn 20 års erfaring som engelsklærer og har siden 2006 jobbet ved Oslo katedralskole, både som avdelingsleder for fremmedspråk og som engelsklærer på fulltid. I fagkretsen har hun engelsk språk og litteratur, fransk, nederlandsk og latin. Hun har en spesiell interesse for språkhistorie. Julia Kagge har vært med på å utvikle lærebøker og digitale læremidler i engelsk siden 2002. Hun er for øvrig primus motor i Model United Nations ved Oslo katedralskole og reiser stadig på konferanser med elever.
Øivind Bratberg
Øivind Bratberg
Øivind Bratberg er ansatt ved Institutt for statsvitenskap, UiO, og avla doktorgrad i 2011 samme sted med en avhandling om partipolitikk i Storbritannia. Bratberg har gjennom de siste årene bidratt med kronikker og kommentarer i en rekke norske medier om temaer knyttet til britisk politikk. Han er også forfatter av boken "Skyggebilder av Storbritannia" (Cappelen Damm, 2013), som tar for seg ulike samfunnsutfordringer britene står overfor i dag.
Rikke Pihlstrøm
Rikke Pihlstrøm er faglærer i engelsk ved Elvebakken videregående skole og tidligere universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hun har skrevet boka "Teaching English in Norway" (Universitetsforlaget, 2013) og vært konsulent for British Council Norway. Pihlstrøms spesialområde er arbeid med grunnleggende ferdigheter i klasserommet.
James Stephen Henry
James Stephen Henry
Stephen Henry er opprinnelig fra sørøst i USA og kom til Norge i 1992. Han har undervist i engelsk siden 2002 og jobber for tiden som engelsklærer på Nydalen videregående skole. Han har tidligere undervist i engelsk på Universitet i Oslo og the University of Bethlehem på Vestbredden samt holdt kurs ved Høyskolen i Oslo og Akershus. I tillegg har han holdt kurs for det private næringslivet og offentlige institusjoner, samt undervist på grunnskolenivå i Norge og på High School i Florida. Stephen Henry har også lang erfaring som konsulent innen dokumentarfilm og musikk og har særlig vært opptatt av kulturhistorie, populærkultur og film.
Lillian Balsvik
Lillian Balsvik
Lillian Balsvik underviser i engelsk, norsk og fransk ved Ole Vig videregående skole i Stjørdal. Hun har hovedfag i engelsk fra Universitet i Oslo, og noe utdanning fra NTNU. Balsvik har interesse for språkvitenskap og språklæring, og hvordan utvikle en språklig bevissthet hos elevene. Hun har undervisningserfaring fra studieforberedende og yrkesfaglige studieprogram, i tillegg til at hun har vært timelærer for Folkeuniversitetet. Hun har god kunnskap om IKT i undervisningen, men foretrekker mest mulig analoge klasserom.

Forfattere

Julia Kagge

Julia Kagge har mer enn 20 års erfaring som engelsklærer og har siden 2006 jobbet ved Oslo katedralskole, både som avdelingsleder for fremmedspråk og som engelsklærer på fulltid. I fagkretsen har hun engelsk språk og litteratur, fransk, nederlandsk og latin. Hun har en spesiell interesse for språkhistorie. Julia Kagge har vært med på å utvikle lærebøker og digitale læremidler i engelsk siden 2002. Hun er for øvrig primus motor i Model United Nations ved Oslo katedralskole og reiser stadig på konferanser med elever.

Øivind Bratberg

Øivind Bratberg er ansatt ved Institutt for statsvitenskap, UiO, og avla doktorgrad i 2011 samme sted med en avhandling om partipolitikk i Storbritannia. Bratberg har gjennom de siste årene bidratt med kronikker og kommentarer i en rekke norske medier om temaer knyttet til britisk politikk. Han er også forfatter av boken "Skyggebilder av Storbritannia" (Cappelen Damm, 2013), som tar for seg ulike samfunnsutfordringer britene står overfor i dag.

Rikke Pihlstrøm

Rikke Pihlstrøm er faglærer i engelsk ved Elvebakken videregående skole og tidligere universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hun har skrevet boka "Teaching English in Norway" (Universitetsforlaget, 2013) og vært konsulent for British Council Norway. Pihlstrøms spesialområde er arbeid med grunnleggende ferdigheter i klasserommet.

James Stephen Henry

Stephen Henry er opprinnelig fra sørøst i USA og kom til Norge i 1992. Han har undervist i engelsk siden 2002 og jobber for tiden som engelsklærer på Nydalen videregående skole. Han har tidligere undervist i engelsk på Universitet i Oslo og the University of Bethlehem på Vestbredden samt holdt kurs ved Høyskolen i Oslo og Akershus. I tillegg har han holdt kurs for det private næringslivet og offentlige institusjoner, samt undervist på grunnskolenivå i Norge og på High School i Florida. Stephen Henry har også lang erfaring som konsulent innen dokumentarfilm og musikk og har særlig vært opptatt av kulturhistorie, populærkultur og film.

Lillian Balsvik

Lillian Balsvik underviser i engelsk, norsk og fransk ved Ole Vig videregående skole i Stjørdal. Hun har hovedfag i engelsk fra Universitet i Oslo, og noe utdanning fra NTNU. Balsvik har interesse for språkvitenskap og språklæring, og hvordan utvikle en språklig bevissthet hos elevene. Hun har undervisningserfaring fra studieforberedende og yrkesfaglige studieprogram, i tillegg til at hun har vært timelærer for Folkeuniversitetet. Hun har god kunnskap om IKT i undervisningen, men foretrekker mest mulig analoge klasserom.
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Del denne siden