FLEKSIBLE DIGITALE LØSNINGER

Targets tilbyr nettbaserte tilleggsressurser i tillegg til digitale alternativer til læreboka.

Digitale tilleggsressurser til læreboka

I klasser som vil jobbe digitalt, vil lærebok i kombinasjon med supplerende tilleggsressurser være et godt alternativ.

Gratis elevnettsted

Elevnettstedet tilbyr oppgaver der elevene kan trene gloser, grammatikk og leseforståelse. Oppgavene er interaktive og tett knyttet opp mot tekstene fra lærebøkene. Til de fleste tekster finner du:

 • Vocabulary Practice (glosetrening med lyd)
 • Text Comprehension
 • Self-Assessment

Til en del tekster finner du:

 • Forenklede og forkortede tekster med lyd på elevressursen
 • Mulighet for PDF-utskrift
 • Find Out More
 • Language Work

Egen fane/inngang for:

 • Language Work – tilbyr mer grammatikk enn det som ligger til de enkelte tekstene
 • Target Your Skills – liten verktøykasse for ferdighetstrening, med bl.a. stoff om hvordan lage ulike type tekster (skriftlig og muntlig)
 • This Month – månedlig nyhetsoppdatering
 • Lenke til ordbøker, nyhetsmedier og læreplan

Elevnettstedet krever ikke innlogging.

Lydbok

Alle tekstene i læreboka, med unntak av sangene, er innlest som lydbok av profesjonelle skuespillere fra flere engelskspråklige land. Lydboka er tilrettelagt for elever som ønsker eller trenger lydstøtte. Filene kan lastes ned som mp3-filer.

Lærernettsted

Lærernettstedet inneholder digital utgave av læreboka samt digitale elev- og lærerressurser. Den digitale læreboka er beriket med lydfiler til tekstene i læreboka, powerpointpresentasjoner og henvisning til nyttige lenker til bruk i planleggingen og gjennomføringen av undervisningen. Her kan du søke i mediearkiv og legge inn notater.

Lærernettstedet inneholder dessuten forslag til årsplan, periodeplaner, kapittelprøver, fasit, samt kopioriginaler, egenvurderingsskjemaer, samt transkripsjoner av lyttetekster som du kan skrive ut.

Lærernettstedet kjøpes som skolelisens og en og samme lisens kan dermed brukes av alle skolens engelsklærere.

Digitalbok som alternativ til læreboka

De digitale lærebøkene erstatter den papirbaserte læreboka. De kan brukes på PC, Mac eller nettbrett.

Unibok

Uniboka er en digital utgave av den papirbaserte læreboka, beriket med tilleggsressurser som innlest lyd av profesjonelle skuespillere, filmklipp, kortversjoner av en del tekster og lenker til interaktive oppgaver. Sidevisningene tilpasser seg pc, mac og nettbrett. Uniboka er et digitalt alternativ til brettboka.

Brettbok

Læreboka er i sin helhet gjengitt som PDF. Hvert sideoppslag er identiske med sidene i boka. Lydfiler til tekstene følger med. I tillegg gir den deg mulighet til å markere tekst, skrive notater og tegne “offline”. Brettboka er tilrettelagt for bruk på nettbrett, pc og mac, og er et digitalt alternativ til uniboka.

Lokus logo
Digitale komponenter på Lokus.no: Elevnettsted, lydbok, lærernettsed og unibok.

Brettboka logo
Brettboka.no laster du ned brettbok-appen.

Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Del denne siden