Ny utgave i tråd med
læreplanjusteringene fra 2013

– med økt fokus på ferdigheter og strategier i språklæring og muntlig og skriftlig kommunikasjon.

Lærebok

Digital elevressurs (gratis)

Digital lydbok

Digital lærerressurs

Brettbok

TARGETS

– med økt fokus på ferdigheter og strategier i språklæring og muntlig og skriftlig kommunikasjon.

Ny utgave i tråd med læreplanjusteringene fra 2013