PASIONES – NYE HISTORIER OG NYE GREP

Pasiones er et nyutviklet læreverk for den videregående skolen i spansk nivå II. Det er skrevet av lærebokforfattere som alle jobber i den videregående skolen.

Læreverket består av lærebok, elevnettsted med lydstoff og undervisningsvideoer og lærernettsted. I tillegg er læreboka tilrettelagt som brettbok.

NYE HISTORIER
Gjennom studier og arbeidslivserfaring har forfatterne tilegnet seg unik kunnskap om den spansktalende verden. De er levende opptatt av å formidle mangfoldet, fortelle nye historier som belyser etablerte temaer og introdusere nye arbeidsmetoder som bidrar til økt interesse for det spanske språket.

Pasiones 1 formidler grunnleggende kunnskaper om den spansktalende verden. Pasiones 2 går mer i dybden på hvert tema. Muntlig og skriftlig eksamen er viet stor oppmerksomhet i bok 2.

NYE GREP
Pasiones har en tydelig struktur med nivådelte tekster og oppgaver. Fokuset er på grunnleggende ferdigheter. Dette gjenspeiles i oppgavedelen der disse er samlet under ferdighetene det skal trenes i. Bruk av digitale verktøy er naturlig integrert i oppgavedelen ved at elevene henvises til å løse disse oppgavene i elevnettstedet på Lokus.

Vokabular- og språktrening er viet stor oppmerksomhet. Parallelt med introduksjon av basisvokabular, jobber elevene med vokabular knyttet til temagjennomgang. Grammatikk introduseres med teori og eksempler i forbindelse med oppgaveløsningen. Mer grammatikk finner elevene i minigrammatikken bak i boka.

Forfatterne har utarbeidet et skrivekurs som forbereder elevene på skriftlig eksamen. Elevene jobber systematisk med modelltekster som hjelper dem å forholde seg til ulike type tekster slik at de behersker ulike sjangre.

Lærebokas tekstutvalg vil være sentralt i forberedelser til muntlig eksamen. Elevene har tilgang til tekster og støttestoff som gir dybde og åpner for ulike veier inn i de aktuelle temaene, både når det gjelder vanskelighetsgrad og lengde. Lærernettstedet inneholder gode råd og tips som kan formidles til elevene slik at de kan lykkes på muntlig eksamen.

NY FORSTÅELSE
Forfatternes intensjon med Pasiones er å skape engasjement og interesse for det spanske språket gjennom å formidle et moderne og oppdatert bilde av den spansktalende verden. Dette kommer til uttrykk gjennom et mangfold av autentiske tekster, kommentarstoff, videointervjuer, lyttetekster og bilder. Elevene tilegner seg solide basiskunnskaper om det spanske språket samtidig som de får innsikt i historiske, politiske, samfunnsmessige og kulturelle forhold som gjør det enklere å knytte tettere bånd til mennesker i den spansktalende verden senere i livet.

Ellen Høysæter
«Jeg bruker ikke alltid lærebok i min spanskundervisning, det varierer, men jeg trives godt med Pasiones 1 og bruker nivådelingen for det det er verdt! Det er en kjempefin bok med interessant innhold i tekstene, og Pasiones gjør at man blir presset litt ut av sine gamle favorittemaer. Hvordan man bruker læreverket handler mye om hva slags tilnærming man har til faget.
For meg er det ikke et mål å verken komme gjennom alt med alle elevene eller detaljstyre hvordan elevene jobber. De bruker alle hjelpemidler og er flinke til å finne ut av ting selv. Pasiones fungerer for mange typer undervisning.»
Ellen Høisæter, Nordahl Grieg videregående skole, Bergen

Bestillingsinformasjon

Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Del denne siden