matters-digitale-komponenter

MATTERS – SKOLEÅRET 2018/19

Matters dekker læreplanen for programfaget samfunnsfaglig engelsk i den videregående skolen. Forfatterne fokuserer på Storbritannia og USA i tillegg til Nigeria og India der engelsk er et offisielt språk.

Læreverket har ekstra fokus på eksamen. Både kortsvars- og langsvarsoppgaver fins i alle kapitler. I tillegg inneholder læreboka eksamensrelevant skrive- og presentasjonskurs.

Introduksjon til «The In-Depth Project» for lærere og elever finner du på lærernettstedet. Her ligger det i tillegg fire forslag til prosjekter, samt et egenevalueringsskjema.

Elevnettstedet tilbys som gratis abonnement. Komponentoversikt og bestillingsinformasjon finner du her.

– – –

Vil du vite mer om Matters?

Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Del denne siden