Matters – nytt læreverk i samfunnsfaglig engelsk

Matters dekker læreplanen for programfaget samfunnsfaglig engelsk i den videregående skolen. Forfatterne fokuserer på Storbritannia og USA i tillegg til Nigeria og India der engelsk er et offisielt språk.

Med nytt blikk på samfunnsaktuelle temaer

  • Fagtekster som tar for seg historiske, politiske, sosiale og økonomiske forhold
  • Nye litterære tekster som belyser samfunnsaktuelle temaer
  • Varierte oppgavetyper som hjelper elevene å bearbeide fagstoffet
  • Både kortsvars- og langsvarsoppgaver fins i alle kapitler
  • Flere forslag til bruk av film i alle kapitler
  • Eksamensrelevant skrive- og presentasjonskurs
  • Eget opplegg rundt en roman

Skrivekurs, referansedel og in-depth study
Læreboka og elevnettstedet tilbyr skrive- og presentasjonskurs som gjør det enklere for elevene å produsere gode tekster. Referansedel bakerst i boka inneholder nyttig informasjon om blant annet teksttyper, ord og uttrykk og setningsstrukturer.

Læreboka foreligger i april 2018. Elev- og lærernettstedet samt digitalboka er tilgjengelig fra august 2018.

– – –

Les også artikkelen: Starter historiefortellingen med slutten

– – –

Bestilling av vurderingseksemplar

Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Del denne siden