ForfatterbildeForfatter Jan Erik Mustad
Jan Erik Mustad
Jan Erik Mustad er førstelektor ved Universitetet i Agder, Institutt for fremmedspråk og oversetting. Han er en erfaren og etterspurt kurs- og foredragsholder om temaer innen politikk og samfunnsforhold i Storbritannia, med Nord-Irland som særskilt interessefelt. I tillegg til å være lærebokforfatter, har han også publisert en rekke andre faglige arbeider, avisartikler og bøker.
Forfatterbilde
Alf Tomas Tønnessen
Alf Tomas Tønnessen er førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda, Institutt for Språk og Litteratur. Han er en erfaren og etterspurt kurs- og foredragsholder om temaer innen politikk og samfunnsforhold i USA, med Det republikanske partiet og amerikansk konservatisme som særskilt interessefelt. I tillegg til å være lærebokforfatter, har han også publisert en bok om høyrebevegelsen i USA på 1970-tallet, samt en rekke andre faglige arbeider og avisartikler. Han var president i American Studies Association of Norway 2012-2016 og er nå leder av foreningens fond.
ForfatterbildeForfatter Elisabeth Farstad
Elisabeth Farstad
Elisabeth Farstad er lektor i engelsk og norsk ved Ås videregående skole. Hun har hovedfag i engelsk fra Universitetet i Oslo, og har over 15 års undervisningserfaring fra den videregående skolen, blant annet fra Oslo katedralskole og Eikeli videregående skole. Elisabeth underviser i engelsk på IB-linjen, der hun også er kontaktlærer og CAS-koordinator. Hennes interessefelt er litteratur, sjangerlære og kjønns- og rasespørsmål. Hun er opptatt av å skape en følelse av relevans og glede i elevenes møte med språk og tekst. Elisabeth har i flere år veiledet lærerstudenter i fagene engelsk og norsk.
ForfatterbildeForfatter Sigrid Brevik Wangsness
Sigrid Brevik Wangsness
Sigrid Brevik Wangsness er høgskolelektor i engelsk på Handelshøyskolen ved HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus). Hun har i snart 30 år forelest innenfor områdene engelsk økonomisk fagspråk, britisk og amerikansk samfunn, politikk og kultur samt i internasjonale og tverrkulturelle emner. I tillegg til å være lærebokforfatter, lager hun hver måned det elektroniske undervisningsopplegget This Month for brukerne av Aschehougs læremidler i engelsk for den videregående skolen.

Forfattere

Jan Erik Mustad

Jan Erik Mustad er førstelektor ved Universitetet i Agder, Institutt for fremmedspråk og oversetting. Han er en erfaren og etterspurt kurs- og foredragsholder om temaer innen politikk og samfunnsforhold i Storbritannia, med Nord-Irland som særskilt interessefelt. I tillegg til å være lærebokforfatter, har han også publisert en rekke andre faglige arbeider, avisartikler og bøker.

Alf Tomas Tønnessen

Alf Tomas Tønnessen er førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda, Institutt for Språk og Litteratur. Han er en erfaren og etterspurt kurs- og foredragsholder om temaer innen politikk og samfunnsforhold i USA, med Det republikanske partiet og amerikansk konservatisme som særskilt interessefelt. I tillegg til å være lærebokforfatter, har han også publisert en bok om høyrebevegelsen i USA på 1970-tallet, samt en rekke andre faglige arbeider og avisartikler. Han var president i American Studies Association of Norway 2012-2016 og er nå leder av foreningens fond.

Elisabeth Farstad

Elisabeth Farstad er lektor i engelsk og norsk ved Ås videregående skole. Hun har hovedfag i engelsk fra Universitetet i Oslo, og har over 15 års undervisningserfaring fra den videregående skolen, blant annet fra Oslo katedralskole og Eikeli videregående skole. Elisabeth underviser i engelsk på IB-linjen, der hun også er kontaktlærer og CAS-koordinator. Hennes interessefelt er litteratur, sjangerlære og kjønns- og rasespørsmål. Hun er opptatt av å skape en følelse av relevans og glede i elevenes møte med språk og tekst. Elisabeth har i flere år veiledet lærerstudenter i fagene engelsk og norsk.

Sigrid Brevik Wangsness

Sigrid Brevik Wangsness er høgskolelektor i engelsk på Handelshøyskolen ved HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus). Hun har i snart 30 år forelest innenfor områdene engelsk økonomisk fagspråk, britisk og amerikansk samfunn, politikk og kultur samt i internasjonale og tverrkulturelle emner. I tillegg til å være lærebokforfatter, lager hun hver måned det elektroniske undervisningsopplegget This Month for brukerne av Aschehougs læremidler i engelsk for den videregående skolen.
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Del denne siden