Leute 8-9-10 med arbeidsbøker

Bestilling av vurderingseksemplar

Via denne siden kan du som tysklærer i ungdomsskolen bestille vurderingseksemplar av Leute 8–10. Tjenesten gir deg mulighet til å vurdere bøkenes innhold, struktur og bilder.

Vurderingseksemplar vil også bli delt ut på våre lanseringskurs. Leute 8 foreligger, Leute 9 og Leute 10 lanseres våren 2018.

Bestill vurderingseksemplar av Leute 8–10

Leute

Plakat
Vi har fått laget en plakat som hjelper elevene å skille de ulike ordklassene fra hverandre. Den har fått tittelen Ordklassemaskinen. Plakaten kan henge på veggen i klasserommet der tyskundervisningen foregår. Lærer og elever vil da kunne bruke den som referansepunkt. Format: 70 x 100 cm.

Tilbudet er gratis.

Bestill gratis Leute-plakat av Ordklassemaskinen

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterDel denne siden