Leute kurs
Kari Ryan (forlagsredaktør), Marianne Eik (forlagsredaktør), Geir Johansen (forfatter) 

Landskurs i tysk – for lærere på ungdomstrinnet

Aschehoug har gleden av å invitere tysklærere i ungdomsskolen til tysk fagdag i Oslo den 29. mars 2019.

Kurstilbudet er gratis – med subsidiert overnatting for langveisfarende i forkant av fagdagen på Thon Hotel Europa. Vi inviterer langveisfarende til kollegialt samvær i Aschehoug forlag torsdag 28. mars kl. 1800–2100.

Frist for påmelding: fredag 15. februar 2019.

28. mars A s c h e h o u g   f o r l a g,   O S L O
~ ~ ~
1800–1810 Velkommen. Fellesarrangement for langveisfarende tysk-, fransk- og spansklærere
1810–1825 Redaktørene Julie Uvsløkk, Kai Swensen og Kari Ryan har ordet
1825–1855 Hva styrer elevenes språkvalg på ungdomstrinnet? | Debora Carrai, førsteamanuensis, UiO
1855–1905 Kort sceneskifte / pause
1905–1935 Musikalsk innslag – elementer av argentinsk tango, jazz og moderne musikk | El Muro Tango
1935–2100 Aschehougs fortryllende buffet
29. mars T h o n  C o n f e r e n c e  fra kursstart.  T h o n  H o t e l  B r i s t o l  fra lunsj.
~ ~ ~
0845–0900 Kaffe/te/isvann ved ankomst
0900–0905 Velkommen til fagdag i tysk. Registrering. Praktisk informasjon
0905–0945 Leute komplett – fra åttende til tiende trinn | Kari Ryan
0945–1000 Pause
1000–1045 Das Ich-Buch gjennom læringsløpet – og trening til muntlig eksamen | Geir Johansen
1045–1100 Pause
1100–1200 Steh auf! – og andre aktiviteter som stimulerer til økt muntlig produksjon | Geir Johansen
1200–1300 Lunsj
1300–1345 Lærebokas rolle i et aktiviserende klasserom. Om fagfornyelsen, dybdelæring og lær å lære | Marianne Eik
1345–1400 Pause
1400–1455 Læring med teknologi – om digitalbok, planlegging og forberedelse, gjennomføring og evaluering av egen undervisning. Workshop | Marianne Eik | Kari Ryan
1455–1500 Kort oppsummering
~ ~ ~

Musikalsk innslag på landskurset i Oslo: El Muro Tango

El Muro Tango er et norsk-argentinsk tangoband og har siden 2016 turnert verden rundt. Musikken deres er en blanding av argentinsk tradisjonell tango med elementer av jazz og moderne musikk.

Juan Villarreal (vokal) fra Argentina | Juan Pablo de Lucca (piano) fra Argentina | Karl Espegard (fiolin) fra Norge | Åsbjørg Ryeng (bandoneón) fra Norge | Jon Åsnes (kontrabass) fra Norge

Kurspåmelding – Oslo

Leute 8-9-10 med arbeidsbøker
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Del denne siden