Tankekart

TANKEKART SOM DIDAKTISK GREP

Hva må eleven lære? Hvordan kan eleven best tilegne seg lærestoffet? Hvorfor er det viktig å tilegne seg riktig kunnskap? Dette er sentrale spørsmål som alle kunnskapsformidlere er opptatt av.

Tankekart som metode
Å bruke tankekart til å aktivere og systematisere forkunnskap starter med at eleven reflekterer over hva hun eller han kan fra før om et aktuelt tema. Tankekartet bidrar til å strukturere og huske kunnskapen på en ikke-lineær måte. Det gjør det enklere å samle tankene. På samme måte som det er lettere å se hvor veien videre går når man har et kart, er det lettere å se hva en skal lære, og hvorfor når man bruker tankekart. Tankekartet gjør det lettere å koble nytt fagstoff på den forkunnskapen eleven allerede har. Og det gjør læringen lettere.

Praktiske råd til eleven
> Skriv ned det du allerede vet om det aktuelle temaet i et tankekart.
> Skaff deg så en oversikt over hva som står om temaet i læreboka ved hjelp av innholdsfortegnelsen.
> Se på kapittelinndelingen i innholdsfortegnelsen.
> Skriv ned aktuelle ord/begreper fra innholdsfortegnelsen i tankekartet ditt, og marker ordene som er ukjente for deg.
> Les sammendraget og se om du kjenner igjen noe av stoffet.
> Fyll på tankekartet hvis du finner noe nytt om temaet underveis.
> Les begrepsforklaringene i margen og fyll på tankekartet.
> Les hele kapitlet/avsnittet i boka.
> Legg bort all informasjon, både det du selv har skrevet, og lærebøkene, og skriv ned det du husker.

Å se sammenhenger
Ved å arbeide på denne måten vil eleven bli bedre kjent med fagstoffet og gradvis tilegne seg ny fagkunnskap ved å koble den på forkunnskapen eleven har om emnet. Etter hvert som eleven arbeider seg gjennom punktene ovenfor, vil hun/han også se sammenheng mellom teori og praksis.

Omtaler
iPRAKSIS-serien for helse- og oppvekstfag Vg1
iPRAKSIS-serien for helsearbeiderfag Vg2/Vg3

Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Del denne siden