Håndbok for helsefagarbeidere

HÅNDBOK FOR HELSEFAGARBEIDERE

iPRAKSIS Håndbok for helsefagarbeidere tilhører faget Helsefremmende arbeid, og er samtidig til god hjelp i det daglige arbeidet med pasienter og brukere. Den er nyttig å ha som lett tilgjengelig oppslagsbok når du skal utføre oppgaver du er usikker på, eller når du skal svare på spørsmål fra pasienten.

Boka har seks deler

Del 1 Prosedyrer: Mestring av praktiske ferdigheter er viktig for å utøve forsvarlig helsehjelp. Prosedyrene er ordnet alfabetisk og følger et trinnvis mønster. Du kan lett finne frem til prosedyrens hensikt, hvilke utstyr som trengs, forberedelse, spesielle forholdsregler, fremgangsmåte og etterarbeid.

Del 2 Sykepleie ved ulike sykdommer og tilstander: Her gis oversikt over observasjoner og pleie ved utvalgte sykdommer. Grunnleggende sykepleie er ikke tatt med her, fordi denne delen er ment som hjelp til å huske det som er spesielt og som kommer i tillegg til den grunnleggende sykepleien. Sykdommene er ordnet alfabetisk slik at det er lett å finne informasjon om sykdommen, hvilke observasjoner du skal gjøre, og hvilke pleietiltak som er aktuelle.

Del 3 Legemidler: Som helsearbeider skal du kunne observere virkning og bivirkning av legemidler. Derfor er det viktig at du vet hva du skal rapportere videre. I denne delen kan du slå opp på ulike sykdommer, finne frem til hvilke legemidler som er vanlige, og hvilke virkning og bivirkning du må observere.

Del 4 Førstehjelp: Førstehjelp kan redde liv, lindre smerte og hindre at skader og sykdommer forverres. I denne delen er sykdommer og tilstander ordnet alfabetisk og du kan finne ut hvilke tiltak som skal iverksettes. Det er viktig å beherske førstehjelp før du skal ut i praksis!

Del 5 Undersøkelser: Her får du en alfabetisk gjennomgang av vanlige undersøkelser som er ordinert av lege. For å gi informasjon, og psykisk og fysisk støtte før og under en undersøkelse, må du ha kunnskap om ulike metoder som pasienten kan komme til å oppleve.

Del 6 Medisinsk ordliste: I helse- og omsorgsektoren brukes mange fagbegreper. Det er viktig med god begrepsforståelse for å sikre god kommunikasjon med pasienter, pårørende og kollegaer. Denne delen inneholder forklaringer på mange fagbegreper du vil møte i praksis.

Stikkordsregister står bakerst i boka.

Bestillingsinformasjon

Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Del denne siden