iPRAKSIS

HELSEARBEIDERFAG VG2/VG3

iPRAKSIS VG2/VG3 er Aschehougs nye lærebokserie til helsefagarbeiderutdanningen. Bøkene er skrevet i tråd med justert læreplan fra 2016, og bygger på Helse-serien fra 2007. iPRAKSIS-serien for Vg2/Vg3 består av fem lærebøker, elevnettsted (gratis) og lærernettsted.

Teori og praksis
Et hovedpoeng med iPRAKSIS-serien for Vg2/Vg3 er den tydelige koblingen mellom teori og praksis. Praksisfortellingene går som en rød tråd gjennom hele verket – og hjelper elevene/lærlingene med å koble teori og praksis. Her blir de kjent med pasienter og pårørende, og kan lære hvordan fagstoffet anvendes i konkrete situasjoner fra yrkeslivet. I loggene møter vi også stemmene til lærlinger i helsearbeiderfaget og til pasienter og pårørende. Deres personlige erfaringer gir verdifull innsikt i opplevelser fra virkeligheten.

Fokus på fagbegreper
Det å utvikle god begrepsforståelse er avgjørende for god samhandling på individnivå og på tvers av tjenestenivå – dette bidrar til å sikre kvaliteten på helsetjenestene. Hvert kapittel starter med forklaring på sentrale fagbegreper, i tillegg blir begreper forklart i marg. Alle kapitler har oppgaver som gir elev/lærling mulighet til å trene på begrepsforståelse.

Til drøfting og refleksjon
Mange av kompetansemålene i læreplanen ber om at elevene/lærlingene skal kunne drøfte. Ulike problemstillinger og situasjoner utdypes ved å sette opp fordeler og ulemper – eksempelvis «hvorfor» / «hvorfor ikke?» – og slik trene på å drøfte og reflektere underveis i arbeidet med fagstoffet.

Struktur som gir oversikt
Lærerverket er strukturert slik at sykdommer, symptomer og pleietiltak er flettet tett sammen. Det gjør at elevene og lærlingene lett finner fram til relevant stoff og kan bruke bøkene som oppslagsverk, både i skole og i opplæringsbedrift.

Alle kapitler starter med aktuelle kompetansemål fra den nye læreplanen. Tankekart gir oversikt over temaene som blir tatt opp, og hvert kapittel avsluttes med sammendrag og oppgaver. Sammendraget presenterer en kortversjon av innholdet i kapitlet, og oppgavene legger til rette for å bruke kunnskapen, utføre prosedyrer, forklare fagbegreper og begrunne pleietiltak.

Sentralt fagstoff
I tråd med revidert læreplan og ønsker fra lærere i faget, har de nye bøkene mer fagstoff om folkehelsearbeid, kosthold/ernæring, flerkulturelt perspektiv, pleie og omsorg til personer med demens, målretta miljøarbeid og pleie og omsorg til personer med rusproblemer og psykiske lidelser. Dette harmonerer også med justert læreplan. Bøkene har nytt stoff om samhandlingsreformen og om nye lover og forskrifter som angår helse- og omsorgssektoren.

Bokutgivelser for Vg2 og Vg3

Helsefremmende arbeid 1
Helsefremmende arbeid 2

Håndbok for helsefagarbeidere
Kommunikasjon og samhandling
Yrkesutøvelse

Supplement til lærebøkene
Gratis elevnettsted
Lærernettsted med digital utgave av lærebøkene

Lærebøkene foreligger også som digitalbøker (unibøker og brettbøker)

iPRAKSIS-serien tilbyr også utgivelser i helse- og oppvekstfag Vg1.

Bestillingsinformasjon

Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Del denne siden