iPRAKSIS VG1

HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1 – PRAKSISNÆRT, SPRÅKLIG FORENKLET OG FAGLIG OPPDATERT

iPRAKSIS VG1 er tittelen på Aschehougs nye lærebokserie i helse- og oppvekstfag Vg1. Stoffet bygger på Helse-serien fra 2006. Læreverket består av tre lærebøker, ett elevnettsted (gratis) og ett lærernettsted.

De tre lærebøkene foreligger også som digitalbøker (unibøker og brettbøker)

Aktiv læring
Samspillet mellom teori og praksis er tydelig i fokus, og det legges vekt på at elevene skal delta aktivt i egen læring.

Oppgavene er praksisorienterte og målet er at elevene skal anvende fagstoffet i situasjoner fra det yrket de ønsker å utdanne seg i. Det betyr at både de som skal bli barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, helsesekretær, tannhelsesekretær, ambulansearbeider, apotektekniker, portør, fotterapeut, hudpleier eller ortopediteknikker vil finne aktuelle oppgaver.

I alle bøkene er det gjort språklige forbedringer. Teksten er enkel, og godt tilpasset målgruppen.

Oversiktlig kapittelstruktur
Samtlige kapitler starter med aktuelle kompetansemål og tankekart som gir oversikt over temaer som tas opp i kapitlet. I arbeidet med fagstoffet får elevene lærestøtte i form av repetisjons- og refleksjonsoppgaver underveis. Sentrale begreper fra kapitlet er forklart i margen for å støtte opp om innlæringen av nye begreper. Avslutningsvis får elevene god hjelp i sammendraget til å få med seg essensen av kapitlets faglige innhold i tillegg til oppgaver der elevene kan bl.a. jobbe med stoffet på en mer praktisk måte.

Bokutgivelser for Vg1
Helsefremmende arbeid
Kommunikasjon og samhandling
Yrkesutøvelse

Supplement til lærebøkene
Gratis elevnettsted
Lærernettsted med blant annet digitale utgaver av lærebøkene

iPRAKSIS-serien tilbyr også utgivelser i helsearbeiderfag Vg2-3.

Bestillingsinformasjon

Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Del denne siden