Liv Guldal
Liv Guldal er utdannet sykepleier og har hovedfag i yrkespedagogikk. Hun har mange års erfaring som sykepleier, lærer og rådgiver i videregående skole og har vært engasjert i faglig og pedagogisk utviklingsarbeid knyttet til læreplaner og veiledninger. Hun har holdt mange etterutdanningskurs for lærere i den videregående skolen. I 2000 mottok hun William Nygaards legat for sitt lærebokarbeid.

 
Anne Tveit
Anne Tveit er førstelektor i sykepleie og pedagogikk ved NTNU i Trondheim. Hun har hovedfag i helsefag og bred erfaring fra kursvirksomhet i kommune og fylkeskommune og fra utvikling av bøker og nettressurser i Aschehoug forlag. I 2000 mottok hun William Nygaards legat for sitt lærebokarbeid.
Cathrine Borchenius
Cathrine Borchenius er utdannet klinisk ernæringsfysiolog fra det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun er gründer og daglig leder av www.Bramat.no og www.SunnOgSprek.no, og jobber som konsulent/rådgiver innen ernæring. Cathrine Borchenius er medforfatter på flere bøker om kosthold, vekt og helse. Cathrine Borchenius er en hyppig brukt ekspert i aviser, blader, på TV og på ulike nettsteder.
Lill Tone Grahl-Jacobsen
Lill Tone Grahl-Jacobsen er generalsekretær i NSH – Norsk sykehus og helsetjenesteforening. Hun er utdannet sykepleier, med tilleggsutdanning innen ledelse, veiledning og profesjonsetikk. Hun har arbeidserfaring fra kommunehelsetjenesten, KS, høyskole og Aschehoug.
Tove Eikrem
Tove Eikrem er fysioterapeut og jurist. Hun har arbeidet i primær- og i spesialisthelsetjenesten, i offentlig forvaltning, og i funksjonshemmedes intresseorganisasjoner. Tove Eikrem har undervist ved flere høgskoler og har vært redaktør og forfatter av fagbøker. Hovedinteressefeltet er formidling av kunnskap om regelverket på velferdsområdene, både til fagutøvere og til «folk flest».
Kari Revheim
Kari Revheim er utdannet vernepleier, har master i atferdsvitenskap, og praktisk pedagogisk utdanning. Hun har jobbet som lektor i videregående skole, og har vært ansatt i pedagogisk psykologisk tjeneste. Kari har flere års erfaring fra helsevesenet – både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Hun har i tillegg lang erfaring med ulike pasient- og brukergrupper, der målrettet miljøarbeid har vært sentral arbeidsmetode.
Inger Ellen Kolbjørnsen
Inger Ellen Kolbjørnsen er utdannet sykepleier og har videreutdanning i flerkulturell forståelse og veiledning i flerkulturelt helsearbeid. Hun er ansatt ved Spesialsykehuset for epilepsi. Inger Ellen Kolbjørnsen har arbeidserfaring fra somatisk sykehus, psykiatri og rehabilitering. De siste årene har hun også arbeidet som frivillig med asylsøkere og flyktninger.
Lars Gunnar Lingås
Lars Gunnar Lingås
Lars Gunnar Lingås er dosent emeritus ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han har doktorgrad med avhandling om etikk i sosialt arbeid fra Göteborgs Universitet. Han har utgitt en rekke artikler og fagbøker om sosialt arbeid, sosialpolitikk, pedagogikk, humanisme, etikk og profesjonsetikk. Han har også omfattende erfaring som kurs- og foredragsholder.
Forfatter Mette Haraldsen
Mette Haraldsen
Mette Haraldsen underviser i norsk og samfunnslære ved Kvadraturen skolesenter i Kristiansand. Hun har deltatt i utvikling av læreplaner og arbeidet som koordinator for skoleutvikling og differensieringstiltak i Vest-Agder fylkeskommune. De siste 15 årene har hun utgitt flere læreverk i fagene norsk og samfunnslære, og mottok i 2002 William Nygaards legat for utviklingen av det digitale læremidlet samfun.net.
Olaug Strand
Olaug Strand
Olaug Strand er Cand.philol med hovedfag i historie fra NTNU, og er nå stipendiat i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Olaug har undervisningserfaring i norsk, samfunnsfag og historie på videregående- og universitetsnivå. I 2009 gav hun ut «Med tusen ord» for Fagbokforlaget, og hun har bidratt til flere læreverk i samfunnsfag og historie for Aschehoug.
Ane Stavrum
Ane Stavrum
Ane Stavrum er utdannet jurist og arbeider hos Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombudet i Oslo. Hun har tidligere vært rådgiver ved Barne- og familieseksjonen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og høgskolelektor ved Institutt for sosialt arbeid og familieterapi ved VID vitenskapelige høgskole.

Forfattere

Liv Guldal

Liv Guldal er utdannet sykepleier og har hovedfag i yrkespedagogikk. Hun har mange års erfaring som sykepleier, lærer og rådgiver i videregående skole og har vært engasjert i faglig og pedagogisk utviklingsarbeid knyttet til læreplaner og veiledninger. Hun har holdt mange etterutdanningskurs for lærere i den videregående skolen. I 2000 mottok hun William Nygaards legat for sitt lærebokarbeid.  

Lill Tone Grahl-Jacobsen

Lill Tone Grahl-Jacobsen er generalsekretær i NSH – Norsk sykehus og helsetjenesteforening. Hun er utdannet sykepleier, med tilleggsutdanning innen ledelse, veiledning og profesjonsetikk. Hun har arbeidserfaring fra kommunehelsetjenesten, KS, høyskole og Aschehoug.

Tove Eikrem

Tove Eikrem er fysioterapeut og jurist. Hun har arbeidet i primær- og i spesialisthelsetjenesten, i offentlig forvaltning, og i funksjonshemmedes intresseorganisasjoner. Tove Eikrem har undervist ved flere høgskoler og har vært redaktør og forfatter av fagbøker. Hovedinteressefeltet er formidling av kunnskap om regelverket på velferdsområdene, både til fagutøvere og til «folk flest».

Anne Tveit

Anne Tveit er førstelektor i sykepleie og pedagogikk ved NTNU i Trondheim. Hun har hovedfag i helsefag og bred erfaring fra kursvirksomhet i kommune og fylkeskommune og fra utvikling av bøker og nettressurser i Aschehoug forlag. I 2000 mottok hun William Nygaards legat for sitt lærebokarbeid.

Cathrine Borchenius

Cathrine Borchenius er utdannet klinisk ernæringsfysiolog fra det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun er gründer og daglig leder av www.Bramat.no og www.SunnOgSprek.no, og jobber som konsulent/rådgiver innen ernæring. Cathrine Borchenius er medforfatter på flere bøker om kosthold, vekt og helse. Cathrine Borchenius er en hyppig brukt ekspert i aviser, blader, på TV og på ulike nettsteder.

Kari Revheim

Kari Revheim er utdannet vernepleier, har master i atferdsvitenskap, og praktisk pedagogisk utdanning. Hun har jobbet som lektor i videregående skole, og har vært ansatt i pedagogisk psykologisk tjeneste. Kari har flere års erfaring fra helsevesenet – både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Hun har i tillegg lang erfaring med ulike pasient- og brukergrupper, der målrettet miljøarbeid har vært sentral arbeidsmetode.

Inger Ellen Kolbjørnsen

Inger Ellen Kolbjørnsen er utdannet sykepleier og har videreutdanning i flerkulturell forståelse og veiledning i flerkulturelt helsearbeid. Hun er ansatt ved Spesialsykehuset for epilepsi. Inger Ellen Kolbjørnsen har arbeidserfaring fra somatisk sykehus, psykiatri og rehabilitering. De siste årene har hun også arbeidet som frivillig med asylsøkere og flyktninger.

Lars Gunnar Lingås

Lars Gunnar Lingås er dosent emeritus ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han har doktorgrad med avhandling om etikk i sosialt arbeid fra Göteborgs Universitet. Han har utgitt en rekke artikler og fagbøker om sosialt arbeid, sosialpolitikk, pedagogikk, humanisme, etikk og profesjonsetikk. Han har også omfattende erfaring som kurs- og foredragsholder.

Mette Haraldsen

Mette Haraldsen underviser i norsk og samfunnslære ved Kvadraturen skolesenter i Kristiansand. Hun har deltatt i utvikling av læreplaner og arbeidet som koordinator for skoleutvikling og differensieringstiltak i Vest-Agder fylkeskommune. De siste 15 årene har hun utgitt flere læreverk i fagene norsk og samfunnslære, og mottok i 2002 William Nygaards legat for utviklingen av det digitale læremidlet samfun.net.

Olaug Strand

Olaug Strand er Cand.philol med hovedfag i historie fra NTNU, og er nå stipendiat i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Olaug har undervisningserfaring i norsk, samfunnsfag og historie på videregående- og universitetsnivå. I 2009 gav hun ut «Med tusen ord» for Fagbokforlaget, og hun har bidratt til flere læreverk i samfunnsfag og historie for Aschehoug.

Ane Stavrum

Ane Stavrum er utdannet jurist og arbeider hos Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombudet i Oslo. Hun har tidligere vært rådgiver ved Barne- og familieseksjonen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og høgskolelektor ved Institutt for sosialt arbeid og familieterapi ved VID vitenskapelige høgskole.
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Del denne siden