FLEKSIBLE DIGITALE LØSNINGER

iPRAKSIS VG1 for helse- og oppvekstfag og iPRAKSIS VG2/VG3 for helsearbeiderfag tilbyr nettbaserte elev- og lærernettsteder i tillegg til digitale utgaver av lærebøkene.

Supplement til lærebøkene

Gratis elevnettsted
Elevnettstedet inneholder korte interaktive oppgaver som oppfordrer til økt elevaktivitet. Her finner du blant annet kapittelsammendrag, ordlister, fagbegrep og kompetansemålene.

Elevnettstedene er tilgjengelig på Lokus.no.

Lærernettsted
Lærernettstedet gir tilgang til elevnettstedene og til digitale utgave av lærebøkene som kan brukes aktivt på lerret eller digital tavle i klasserommet.

Lærernettstedet gir deg didaktiske tips til forarbeid og arbeid med stoffet i klasserommet. I tillegg finner du forslag til årsplan, lærerens digitalbok, arbeidsbøker, casesamlinger og andre ressurser. Nettstedet inneholder også det filmbaserte nettstedet iPRAKSIS.Filmnettsted for lærere.

Nettstedet tilbys som årsabonnement på Lokus.no, og én og samme skolelinsens kan brukes av alle lærerne ved skolen som underviser i fagene.

Filmbasert elevnettsted
iPRAKSIS.Filmnettsted et unikt filmbasert nettsted som presenterer grunnleggende prosedyrer og arbeidsoppgaver for elever og lærlinger i helsearbeiderfaget. Nettstedet kan kjøpes som årsabonnement på Lokus.no.

Alternativ til papirbøkene

Brettbok
Samtlige lærebøker er i sin helhet gjengitt som PDF, og hvert sideoppslag er identisk med sidene i bøkene. I tillegg gir de deg mulighet til å markere tekst, skrive notater og tegne “offline”. Brettbøkene kan brukes på nettbrett eller PC/Mac.

Lokus logo
Digitale komponenter på Lokus.no: Elevnettsteder, lærernettsted og iPRAKSIS.Filmnettsted.

unibok.no kan du lese om og kjøpe lisenser til våre unibøker.

Brettboka logo
På Brettboka.no kan du lese om og kjøpe lisenser til våre brettbøker.

Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Del denne siden