iPRAKSIS helsefagarbeid - peier og eldre pasient
Foto: People Images / Getty Images

Å utvikle gode holdninger

Innspill til undervisning i kommunikasjon og etikk

Det er et sentralt læringsmål for den videregående utdanningen innen helse- og omsorgsfagene at elevene skal arbeide med sine holdninger. Siktemålet er å utdanne fagfolk som kommuniserer godt med pasienter og brukere, og som handler etisk forsvarlig i møte med de mange mellommenneskelige utfordringene i feltet.

Det er selvsagt en god ting å ha et godt læreverk med tilhørende pedagogiske ressurser når dette viktige målet skal fremmes. Og her er «iPRAKSIS» etter mitt syn det beste tilbudet på markedet. Likevel er det det du som lærer som er den viktigste ressursen når dine elever skal utvikle gode holdninger. Det er fint å ha en god verktøykasse, men «intet verktøy er bedre enn handa som holder i det». Slik uttrykte min snekkervenn seg om den saken.

Her vil jeg peke på fire viktige innganger til arbeidet med kommunikasjon og etikk:

Den signifikante voksne
For dine elever er du den signifikante voksne – deres måte å kommunisere på og deres bevissthet om viktige verdier i arbeidet påvirkes mer enn du tror av deg som lærer. Gjennom den du er og måten du står relasjoner til elevene dine setter du spor som forbilde og som eksponent for god faglig standard.

Gjensidighetsprinsippet
Når du tilrettelegger for elevenes læring og danningsprosess knyttet til holdninger og etisk bevissthet, er det viktig å gjøre aktiv bruk av gjensidighetsprinsippet (eller Den gylne regel) som inngang til en helhetlig etisk bevissthet. Det utvikler empati og det perspektiverer personlige erfaringer inn i faglige settinger.

De gjenkjennelige utfordringene
I alle klasser sitter elevene hver især og samlet på et arsenal av erfaringer. Disse erfaringene er det beste og mest ekte grunnlaget for en læringsprosess som handler om kommunikasjon og etikk. Abstrakte case og generelle beskrivelser kan ikke konkurrere med egne opplevelser. Og ungdomskulturen er rikere på verdifulle erfaringer enn mange tror. Med andre ord bør du i undervisningen din jakte på de gjenkjennelige utfordringene, altså utfordringer som elevene selv har følt på kroppen.

Forholdet læring og undervisning
Tenk alltid på at det er elevenes læringsprosess som er viktig når holdninger skal utvikles. Tilegnelsen av forståelse drar selvsagt nytte av godt tilrettelagt undervisning, men det er likevel viktig å vri oppmerksomheten mot det som foregår i elevenes hode mer enn mot den perfekte regien på undervisningsopplegget. Du skal møte eleven der eleven er, ikke der du eller normerte planer mener at vedkommende burde være. Da kan det være nyttig å se på forholdet mellom læring og undervisning.

Når vi snakker om etikk og kommunikasjon skjer det lite holdningsutvikling dersom det foregår som fragmentert undervisning. Her må parolen være integrert læring der elevene kan jakte på sammenhenger i sin danningsprosess. De kan se seg selv og sin egen utvikling over tid, de kan se hvordan de selv påvirker andre og andre påvirker dem, de kan se og oppleve gleden ved å mestre og bruke sin innsikt i praksis, og de kan se betydningen av å være kritisk og medmenneskelig – altså at holdninger utgjør en forskjell.

– – –

Mars 2017

Lars Gunnar Lingås

LARS GUNNAR LINGÅS er dosent emeritus ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han har doktorgrad med avhandling om etikk i sosialt arbeid fra Göteborgs Universitet. Han har utgitt en rekke artikler og fagbøker om sosialt arbeid, sosialpolitikk, pedagogikk, humanisme, etikk og profesjonsetikk. Han har også omfattende erfaring som kurs- og foredragsholder. Han er medforfatter på iPRAKSIS-serien.

Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Del denne siden