Om God i norsk

Om GOD I NORSK

God i norsk har som mål å gjøre språkinnlæringen strukturert og overkommelig. Med tydelig progresjon og eksplisitte forklaringer i hvert kapittel, vil læreverket bygge opp språkforståelsen gradvis. God i norsk dekker målene i læreplanen.

God i norsk er:

 • et helt nytt begynnerverk i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
 • for passe og rask spor 2 og spor 3

God i norsk har:

 • arbeidsretting med presentasjon av ett yrke i hvert kapittel
 • pedagogisk bruk av bilder med mange detaljer
 • enkelt språk i leksjonstekstene
 • rolig progresjon med mye fokus på repetisjon av både vokabular og grammatikk
 • eksplisitt fokus på grammatikk og uttale med rammer underveis i tekstboka
 • norskprøvetrening i hvert kapittel i arbeidsboka og på elevnettstedetLæreverket har tydelig og eksplisitt fokus på hva som er ny grammatikk i hvert kapittel. Fordelingen av grammatiske elementer følger en nøye utvalgt progresjon. Repetisjon blir ivaretatt ved gjennomgående øvelse og drill. Gjennom mange og varierte oppgaver i arbeidsboka og på nettstedene, vil det bli lagt til rette for nødvendig differensiering. Pedagogikken som ligger til grunn, vektlegger førlesing, stillasbygging og tydelige forklaringer. Arbeidsrettingen kommer til uttrykk i lesetekster og yrkespresentasjoner i hvert kapittel. Det er faktatekster i hvert kapittel, og bakerst i tekstboka er det en minigrammatikk.

Komponenter

 • tekstbok
 • arbeidsbok
 • gratis elevnettsted – med leksjonstekstene innlest og en egen del for å trene til Norskprøven
 • lærernettsted – inkluderer Lærerens digitalbok med lyd og videoer
 • ordlister til fem språk (foreløpig), med leksjonsrelatert ordliste i første del og alfabetisk ordliste i andre del (norsk-engelsk, arabisk, somali, dari og tigrinja)
 • Unibok (digital lærebok for deltakerne med Feide-innlogging, beriket med lyd og videoer)
 • Brettbok (digital lærebok for deltakerne uten Feide-innlogging, beriket med lyd og videoer)

Vil du vite mer?

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterDel denne siden