God i norsk - digitale løsninger

FLEKSIBLE DIGITALE LØSNINGER

God i norsk tilbyr nettsteder som supplement og digitalbøker som alternativ til papirbøkene.

Gratis elevnettsted
Elevnettstedet til God i norsk 1-3 vil inneholde et utvalg oppgaver som er tett knyttet til kapitlene i lærebøkene. Her kan deltakerne trene uttale, grammatikk, lese- og lytteforståelse. En egen øvingsmodul vil forberede dem på den avsluttende prøven.

Elevnettstedet er et supplement til lærebøkene og vil være gratis på Lokus.no etter innlogging med Feide. Her vil deltakerne finne et utvalg oppgaver som er tett knyttet til lærebøkene.

Lærernettsted
Lærernettstedet vil inneholde digitale utgaver av lærebøkene i tillegg til praktiske råd og tips til hvordan legge opp undervisningen. Lydfiler, lytteoppgaver, videoer, PP-presentasjoner og eksamensrelatert stoff vil være inkludert her.

På lærernettstedet blir også kapittelprøver, fasit, kopieringsoriginaler og egenvurderingsskjemaer lagt.

Senteret kjøper én lisens per år som alle lærerne kan bruke.

Digitalbok
Brettboka er et digitalt alternativ til papirboka. Denne er i sin helhet gjengitt som PDF og inneholder skrive- og markeringsverktøy. Den kan brukes på PC, Mac, nettbrett og inneholder en tekst-til-tale-funksjon.
Unibok er en digital lærebok som kan brukes i alle moderne nettlesere. Unibok tilpasser seg PC, Mac og nettbrett og ulike skjermtyper og krever ingen installasjon. Unibok har hele lærebokteksten innlest.

Elevnettsted, lærernettsted og digitalbøker vil foreligge høsten 2017.

Lokus logo
På Lokus.no finner du lærernettsted og gratis elevnettsted med innlest lyd.

Brettboka logo
På Brettboka.no kan du laste ned appen og teste et kapittel av digitalboka til God i norsk 1.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterDel denne siden