FOTO: Snöball Film

UNDERVISNINGSFILMER OM LESESTRATEGIER I ENGELSK

Aschehougs lesestrategifilmer i engelsk er en serie på fem korte filmer der sentrale lesestrategier i engelskfaget presenteres – med supplerende tekster og oppgaver på ulike nivåer.

Innføring i lesestrategier
Lesestrategiserien består av en introduksjonsfilm og fire korte metodefilmer på ca. 2 minutter hver. Introduksjonsfilmen handler om hvorfor det er viktig å kunne lese i engelskfaget og om hva lesing i engelskfaget betyr konkret. De fire metodefilmene tar for seg sentrale lesestrategier i faget. Fokuset er rettet inn mot ulike lesefaser: Før eleven leser, mens eleven leser og etter at eleven har lest. Det er lagt inn tydelig progresjon i strategiene.

Alle filmene er tekstet for hørselshemmede på engelsk. Til alt materiellet foreligger også tekster på engelsk og glossarer på bokmål og nynorsk.

1 Introduksjonsfilm Reading Strategies in English
2 Metodefilm Reading Strategies: Pre-reading [factual texts]
3 Metodefilm Reading Strategies: While-reading [factual texts]
4 Metodefilm Reading Strategies: After-reading [factual texts]
5 Metodefilm Reading Strategies: Fiction

Eksempeltekster og oppgaver
Til hver metodefilm er det utarbeidet en lærerveiledning, samt nivådifferensierte eksempeltekster og oppgaver der elevene kan anvende og øve på strategiene som blir vist i filmene.

Undervisningsopplegget byr på interaktive oppgaver med tilbakemelding og mer åpne oppgaver. Oppgavene og tekstene, inkludert begrepsforklaringer, har relevans til aktuelle temaer i læreplanen.

Tekstene har innlest lyd. Innlesningen er gjort på engelsk av profesjonelle skuespillere med tydelig tale, og tilpasset tempo. Oppgavene kan løses individuelt eller i små grupper. De egner seg både til selvstendig læring og klasseromsundervisning.

Målet er å gi alle elever et redskap til å utvikle grunnleggende leseferdigheter i engelskfaget ved å arbeide systematisk med lesestrategier.

Hvor finner du lesestrategifilmene?
Lesestrategifilmene i engelsk med supplerende oppgaver og aktiviteter er tilgjengelig på elev- og lærernettstedet til Targets, Global Visions og Matters fra skolestart 2018/19.

Du finner samtlige fem lesestrategifilmer på Targets elevnettsted via fanen Reading Strategies (FEIDE-innlogging).

– – –

Lesestrategifilmene er utarbeidet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Undervisningsopplegget er verkuavhengig, tilrettelagt av Rikke Pihlstrøm, Elvebakken videregående skole, Oslo og Synnøve Pettersen, Bodin videregående skole, Bodø. Filmene er produsert av Snöball Film.

Kontakt oss for mer informasjon

Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Del denne siden