Global visions - bok

Global Visions – nytt læreverk i internasjonal engelsk

Global Visions er et nyutviklet læreverk for faget internasjonal engelsk Vg2/3. Læreverket består av lærebok, elevnettsted, lærernettsted og digitalbok. De sju forfatterne bak læreverket representerer fire kontinenter. Samlet representerer forfattergruppa et unikt multikulturelt univers av lærere med solid erfaring fra norsk skole, høyere utdanning og internasjonale studie- og arbeidsplasser.

Verdensspråk
Læreverket har fokus på engelsk som verdensspråk utenfor det anglo-amerikanske kjerneområdet. Hva skjer med engelsk, og med kommunikasjon i internasjonale sammenhenger, når språket ikke lenger «eies» av dem som har engelsk som morsmål? Hvorfor og hvordan kodeveksler vi? Og hvordan brukes engelsk i film- og medieverdenen?

Kommunikasjon over landegrenser
Språk er en viktig del av det kulturelle møtet, så elevene må lære hvordan de kan kommunisere på tvers av kulturer. En viktig forutsetning for globalt samspill og interkulturell kommunikasjon er å kunne sette seg inn i andres kulturer og samtidig være bevisst hvilke verdier en selv representerer. Elevene vil reflektere over når de fordyper seg i multikulturelle samfunn og internasjonale studie- og arbeidsmuligheter.

Globale utfordringer
Elevene vil møte og blir utfordret på mange globale spørsmål som vekker engasjement og skaper debatt internasjonalt. De får anledning til å fordype seg i aktuelle og engasjerende temaer innen globale utfordringer og bærekraftig utvikling.

Engelskspråklige medier
Engelskspråklige mediers rolle internasjonalt blir belyst. Land som Kina og Russland tar i større grad i bruk det engelske språket for å nå ut med sitt budskap utover egne landegrenser. Engelskspråklige kvalitetsmedier spiller en viktig rolle som samfunnets portvoktere. Snowden-saken, som blir belyst i boka, er et eksempel på dette. Hva skjer med de tradisjonelle mediene og med demokratiet i framveksten av nye medier og nye måter å forholde seg til verden på?

Refleksjon og drøfting
Elevenes tanker, holdninger og synspunkter utfordres gjennom noveller, romanutdrag, dikt, faktatekster, film, blogger, intervjuer, personlige brev og grafisk uttrykk. Litteratur brukes blant annet som redskap for å reflektere over og drøfte kontroversielle temaer.

Innholdsfortegnelse

Bestillingsinformasjon

Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Del denne siden