Gente kursholdere
Aud Marit Fjerdingren (t.v.) | Linn Maria Børve | Stine Sveia-Nilsen | Oliver Sánchez Manjón | Gloria Hernández Montesdesoca

Landskurs i spansk – for lærere på ungdomstrinnet

Aschehoug har gleden av å invitere spansklærere i ungdomsskolen til spansk fagdag i Oslo den 29. mars 2019. Arrangementet sammenfaller med at spanskverket Gente 8–10 framstår som komplett våren 2019.

Kurstilbudet er gratis – med subsidiert overnatting for langveisfarende i forkant av fagdagen på Thon Hotel Europa. Vi inviterer langveisfarende til kollegialt samvær i Aschehoug forlag torsdag 28. mars kl. 1800–2100.

Frist for påmelding landskurs: fredag 15. februar 2019.

– – –

Nederst på siden finner du oversikt over regionkursene i spansk våren 2019.

– – –

28. mars A s c h e h o u g   f o r l a g,   O S L O
~ ~ ~
1800–1810 Velkommen. Fellesarrangement for langveisfarende spansk-, fransk- og tysklærere
1810–1825 Redaktørene Kai Swensen, Julie Uvsløkk og Kari Ryan har ordet
1825–1855 Hva styrer elevenes fagvalg på ungdomstrinnet? | Debora Carrai, førsteamanuensis, UiO
1855–1905 Kort sceneskifte / pause
1905–1935 Musikalsk innslag – elementer av argentinsk tango, jazz og moderne musikk | El Muro Tango
1935–2100 Aschehougs fortryllende buffet
29. mars T h o n   H o t e l   B r i s t o l,   O S L O
~ ~ ~
0845–0900 Kaffe/te/isvann ved ankomst
0900–0905 Velkommen. Registrering. Praktisk informasjon
0905–0945 Gente komplett – en språkreise fra åttende til tiende trinn | Stine Sveia-Nilsen
0945–1000 Pause
1000–1045 YO-boka gjennom læringsløpet – og trening til muntlig eksamen | Linn Maria Børve
1045–1100 Pause
1100–1200 ¡Levántate! – og andre aktiviteter som stimulerer til økt muntlig produksjon | Oliver Sánchez Manjón
1200–1300 Lunsj
1300–1345 Lærebokas rolle i et aktiviserende klasserom. Om fagfornyelsen, dybdelæring og lær å lære | Marianne Eik
1345–1400 Pause
1400–1455 Læring med teknologi – om digitalbok, planlegging og forberedelse, gjennomføring og evaluering av egen undervisning. Workshop | Marianne Eik | Kai Swensen
1455–1500 Kort oppsummering
~ ~ ~

Musikalsk innslag på landskurset i Oslo: El Muro Tango

El Muro Tango er et norsk-argentinsk tangoband og har siden 2016 turnert verden rundt. Musikken deres er en blanding av argentinsk tradisjonell tango med elementer av jazz og moderne musikk.

Juan Villarreal (vokal) fra Argentina | Juan Pablo de Lucca (piano) fra Argentina | Karl Espegard (fiolin) fra Norge | Åsbjørg Ryeng (bandoneón) fra Norge | Jon Åsnes (kontrabass) fra Norge

Kurspåmelding – landskurs i Oslo

Regionkurs i spansk – for lærere på ungdomstrinnet

Aschehoug har gleden av å invitere spansklærere i ungdomsskolen til regionkurs i spansk i Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. Arrangementene sammenfaller med at spanskverket Gente 8–10 framstår som komplett våren 2019.

Frist for påmelding: fredag 1. mars 2019.

Ons. 20. mars S c a n d i c   H o t e l   B y s t r a n d a,  K R I S T I A N S A N D
Tor. 21. mars S c a n d i c   A i r p o r t   H o t e l,  S T A V A N G E R
Fre. 22. mars R a d i s s o n   B L U   R o y a l   H o t e l   B r y g g e n,  B E R G E N
Tir. 2. april S c a n d i c   N i d e l v e n   H o t e l,  T R O N D H E I M
~ ~ ~
1100–1115 Velkommen. Registrering. Praktisk informasjon
1115–1200 Gente komplett – en språkreise fra åttende til tiende trinn | Stine Sveia-Nilsen | Gloria Hernández Montesdeoca
1200–1245 Lunsj
1245–1330 YO-boka gjennom læringsløpet – og trening til muntlig eksamen | Linn Maria Børve | Stine Sveia-Nilsen
1330–1345 Pause
1345–1440 ¡Levántate! – og andre aktiviteter som stimulerer til økt muntlig produksjon | Oliver Sánchez Manjón
1440–1525 Gente nettressurser – med fokus på planlegging, forberedelse og gjennomføring | Atle Skilbrei
1525–1530 Kort oppsummering
~ ~ ~

Kurspåmelding – regionkurs i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim

Om Gente
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Del denne siden